Sinh hoạt phí tại châu Âu không đắt như bạn vẫn nghĩ

Qua tìm hiểu của Hotcourses Vietnam, các bạn du học sinh Việt Nam tại Pháp, Đức sống ổn ở mức 400-500euros/tháng, trong khi đó du học sinh Tây Ban Nha lại chỉ tốn có khoảng 200-250euros/tháng cho sinh hoạt phí. Pháp – sống được ở mức 400-500 euros/tháng Từng là du học sinh tại Pháp Read more about Sinh hoạt phí tại châu Âu không đắt như bạn vẫn nghĩ[…]